Nếu sợ xe bị thất lạc hay lấy nhầm, hãy làm như cách “ám ảnh mọi tên trộm” của cô gái này!

Nếu sợ xe bị thất lạc hay lấy nhầm, hãy làm như cách “ám ảnh mọi tên trộm” của cô gái này!

Emdep.vn - “Như thế này thì trộm xong nhớ mặt chủ xe cả đời” “Thế này mà chẳng may tông nhầm vào đâu thì méo cả mặt vợ”… là những comment phì cười của dân mạng.