Tin Tức

Edulive - Đổi mới phương pháp dạy học online giáo dục thời đại 4.0

Edulive - Đổi mới phương pháp dạy học online giáo dục thời đại 4.0

Edulive tích hợp Công nghệ số, đề cao tính tương tác trong mỗi bài giảng, giúp tiết học sôi nổi, tích cực. Edulive cũng là nguồn tham khảo kiến thức vô tận, giúp giáo viên và học sinh có phương pháp dạy học online phù hợp với xu thế của thời đại và cải tiến chất lượng giáo dục.