Tác giả kim khương

Hôn nhân là chuyện cả đời, yêu người vừa ý, chọn người mình thương

Hôn nhân là chuyện cả đời, yêu người vừa ý, chọn người mình thương

Hôn nhân là chuyện cả đời, yêu người vừa ý, chọn người mình thương phụ nữ ạ. Thời gian chẳng quan trọng, vấn đề là tâm lý, cưới sớm cũng chẳng quan trọng chỉ cần hợp người. Đừng sợ lấy nhau trễ, hãy sợ lấy nhầm người phụ nữ nhé. Nếu đã là quyết định quan trọng trong đời mình thì hà cớ gì chọn đại cho qua, phải chọn kỹ, thật kỹ mới được.