• 20:19 24/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 25 tháng 10
  (Em đẹp) - Hôm nay là ngày có nhiều sinh khí của hành Thổ, vì vậy những người có sự liên quan đến hành Thổ cần phải lưu ý khi hành động.
 • 21:26 23/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 24 tháng 10
  (Em đẹp) - Các yếu tố xuất hiện trong ngày hôm nay vẫn nằm trong tam giác vừa sinh, vừa khắc. Mọi việc trong ngày diễn ra cơ bản thuận lợi theo dự định.
 • 17:25 22/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 23 tháng 10
  (Em đẹp) - Hôm nay có sự xuất hiện nhiều sao xấu, vì vậy có nhiều xung khí trong ngày. Mọi người khi hành động cần phải có sự phối hợp khôn khéo để bảo vệ những cơ hội may mắn trong ngày.
 • 20:47 21/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 22 tháng 10
  (Em đẹp) - Tỉ lệ các sao tốt nhiều hơn, mọi vật trên thế gian vì thế mà được hưởng nhiều sinh khí vượng.
 • 21:29 20/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 21 tháng 10
  (Em đẹp) - Sự xuất hiện các yếu tố nằm trong tam giác vừa tương sinh, vừa tương khắc nên khi hành động mọi người không phải lo lắng đến sự chi phối của các sinh khí trong ngày.
 • 19:04 19/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 20 tháng 10
  (Em đẹp) - Ngày đầu tuần với hai yếu tố Mộc và Kim xuất hiện bù trừ lẫn nhau, vì vậy mọi người khi hành động không phải lo lắng đến các xung khí trong ngày.
 • 21:45 18/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 19 tháng 10
  (Em đẹp) – Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, được sự hỗ trợ của nhiều vì sao tốt. Mọi việc trên thế gian diễn ra thuận lợi.
 • 17:06 17/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 18 tháng 10
  (Em đẹp) - Sự xuất hiện hai yếu tố tương khắc Thổ và Thủy trong ngày cho nên mọi vật diễn ra trong ngày không có sự ảnh hưởng lớn.
 • 17:49 16/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 17 tháng 10
  (Em đẹp) - Sự xuất hiện của nhiều sao tốt đem lại nhiều sinh khí vượng, mọi người có điều kiện thuận lợi khi hành động.
 • 17:34 15/10/2014
  Bói ngày theo mệnh, ngày 16 tháng 10
  (Em đẹp) - Nhưng ngôi sao tốt đem đến cho vạn vật một luồng khí tốt lành. Mọi việc diễn ra gặp nhiều thuận lợi.