Tác giả I Am NGA

Khi bạn đã nỗ lực nhưng vẫn cảm thấy mình chẳng đi đến đâu, đừng vội nản!

Khi bạn đã nỗ lực nhưng vẫn cảm thấy mình chẳng đi đến đâu, đừng vội nản!

Bạn nỗ lực không phải để chinh phục mục tiêu bằng được mà để bạn trở thành kiểu người có đủ phẩm chất để làm được những điều bạn muốn. Có thể bạn chưa thành công như mình muốn nhưng chắc chắn bạn đã tiến bộ hơn phiên bản của chính mình trong quá khứ.