Tác giả Nam Chấy

Về Lìm Thái - Lìm Mông ngắm nhìn mùa vàng Cao Phạ

Về Lìm Thái - Lìm Mông ngắm nhìn mùa vàng Cao Phạ

Được coi là tâm điểm "mùa vàng Tây Bắc", thung lũng Cao Phạ đã được lựa chọn thành nơi tổ chức lễ hội Festival dù lượn ở Mù Cang Chải năm nay...thu hút rất đông du khách cả trong nước lẫn quốc tế về dự hội.