Tác giả K.A

Mẹ lỡ tay cầm nhầm tiền lì xì của cháu khiến vợ tôi cằn nhằn suốt mấy ngày nay

Mẹ lỡ tay cầm nhầm tiền lì xì của cháu khiến vợ tôi cằn nhằn suốt mấy ngày...

Tôi nghĩ, có lẽ mẹ lỡ tay cầm nhầm tiền mừng tuổi của cháu và quên luôn. Nhưng vợ tôi lại cho rằng mẹ tham lam, muốn lấy tiền của cháu nên ép tôi đòi lại.