Chuyện chị em

"Đi cafe xong có lên giường không?"

"Đi cafe xong có lên giường không?"

"-Hả? Không! Anh chỉ rủ em đi café thôi, mình là bạn mà! -Làm bạn xong thì có làm tình không? -Không! Nhưng…nếu mình hợp nhau, có thể tiến tới làm người yêu thì… -Vậy cuối cùng là đi café rồi có làm tình không?"