Tác giả L.H.U.D

NTK Li Lam: "Làm show riêng không phải là tiêu chí đánh giá thành công của tôi"

NTK Li Lam: "Làm show riêng không phải là tiêu chí đánh giá thành công của tôi"

Ở Li Lam, bạn cảm giác như người phụ nữ này không màng đến hào quang, danh vọng. Là một người có hướng đi khác với đại đa số những nhà thiết kế cùng thời điểm, cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật của Li Lam.