Tác giả Minh Khang

Tá hoả vì phát hiện có 'hơn 2 bầu ngực'

Tá hoả vì phát hiện có 'hơn 2 bầu ngực'

Thông thường, cơ thể phụ nữ chỉ có hai bầu ngực. Tuy nhiên, một số chị em không khỏi hốt hoảng khi tình cờ phát hiện mình có “nhiều hơn hai bầu ngực”.