Tìm
 • Giá vàng
 • Tỷ giá
 • Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
  CHF 22.304,25 22.461,48 22.667,53
  EUR 24.280,53 24.353,59 24.576,99
  HKD 2.810,77 2.830,58 2.867,99
  JPY 174,94 176,71 178,33
  KWD - 71.913,04 74.187,19
  NOK - 2.648,88 2.732,65
  SAR - 5.716,20 6.076,65
  SGD 15.473,67 15.582,75 15.788,73
  USD 22.035,00 22.035,00 22.105,00
  Nguồn: tp bank
 • Loại vàng Mua CK Bán
  SJC 33.970,00 34.070,00
  Nhẫn tròn H.T.V 30.640,00 30.940,00
  Nguồn: doji
Chủ đề hot
  tuyen dung emdep