Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần nhìn 6 điểm này

2019-04-28 12:28
- Bằng cách chú ý thân, bụng, mắt, miệng, mang và vẩy chúng ta có thể phân biệt được cá còn tươi ngon hay đã bị ươn.

 Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần nhìn 6 điểm này

Dựa vào các đặc điểm như thân, vây, mang... người mua có thể nhận diện được cá tươi ngon và cá đã bị ươn. Ảnh: Internet

Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần nhìn 6 điểm này

(Theo Hạ Quyên/ Pháp luật TP HCM)

qc-epoint
loading...
qc-epoint