• 21:00 24/10/2016
    Cuộc sống, tài sản 'bông Lan' của bầu Kiên giờ ra sao?
    Emdep.vn - Bà Đặng Ngọc Lan được nhắc đến nhiều với tư cách người đàn bà quyền lực luôn đứng sau ông Nguyễn Đức Kiên. Trải qua nhiều biến cố, "bông Lan" duy nhất của cuộc đời bầu Kiên vẫn đẹp đằm thắm và rất giỏi kinh doanh, lãnh đạo.