• 16:00 29/04/2016
    Em rồi sẽ lại đơn độc phải không anh?
    Emdep.vn - Em đã từng là đứa chỉ nhắm mắt thôi là ngủ ngay được, giờ thì cả việc chớp mắt cũng khiến em sợ. Em không dám ngủ, không dám để mình rảnh rỗi.