• 14:00 22/10/2015
    Vợ sắp cưới từ hôn chỉ vì tôi chỉ có nhà cấp bốn
    Emdep.vn - “Em không thể ở trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Không có phòng riêng, làm gì cũng giống như sinh hoạt tập thể. Nếu muốn cưới thì anh liệu xây nhà lầu đi!”. Thiệp cưới tôi cũng đã gửi, cỗ bàn tôi cũng đã đặt đâu ra đấy. Em bắt đầu dở chứng và tranh cãi đủ vấn đề.