• 08:00 26/08/2015
    Kẻ giấu mặt tập 33 ngày 26/8 trên HTV7
    Emdep.vn - Kẻ giấu mặt tập 33 ngày 26/8 trên HTV7 - Tâm Châu không hề biết rằng những gì cô thấy trong nhà ông Thái là do bọn người của Ông trùm dàn dựng, ông Thái cũng đã bị bắt đi rồi.