• 13:00 09/10/2016
    Cấy ốc tai điện tử càng sớm càng tốt
    Emdep.vn - Nghiên cứu cho thấy: trẻ em được cấy ốc tai điện tử trước 18 tháng tuổi có thể nghe, hiểu âm thanh và âm nhạc, nói chuyện nhiều hơn so với trẻ cấy ốc tai điện tử ở độ tuổi lớn hơn.