Cung hoàng đạo nào đã yêu thì bất chấp tất cả?

Kây 2016-06-25 06:00
- Những cung hoàng đạo này có ưu điểm là trong tình yêu thì một lòng một dạ, nhưng bản tính nổi loạn và bất chấp mọi thứ đôi khi cũng khiến đối phương sợ hết vía.
Ai yêu được những cung hoàng đạo sau kể cũng sướng vì họ luôn hết lòng vì tình yêu, họ cố gắng và vun đắp cho tình yêu ngày một thêm nảy nở. Tuy nhiên đôi khi sự cố chấp, ngang bướng, hiếu thắng quyết có được tình yêu bằng mọi giá cũng khiến đối phương phải sợ hãi và bỏ chạy. 
Cung hoàng đạo nào đã yêu thì bất chấp tất cả?
qc-mypoint