• 08:00 20/06/2016
    Định mệnh tập 20 ngày 20/6/2016
    Emdep.vn - Định mệnh tập 20 - Kumud quyết định ra chợ để giúp Saras bán chậu vì cô lo rằng anh không thể một mình xoay sở được.