• 06:00 22/02/2017
    Về Sóc Trăng nhớ ghé thăm chợ nổi Ngã Năm
    Emdep.vn - Nếp sống sinh hoạt người dân miền Tây luôn gắn liền với chợ nổi. Và Ngã Năm chính là vùng đất có chợ nổi đặc sắc nhất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.