Phụ nữ đang ở đâu khi làm kinh doanh?

2015-06-20 13:01
- Phụ nữ được cho là có khả năng thỏa hiệp tốt các vấn đề như trả lương, khuyến khích, khen thưởng cá nhân tương xứng với giá trị đóng góp.
Thụy Dương (Dịch từ Pintarest)
(Theo Congluan)
qc-mypoint