10 thủ thuật quản lý thời gian hiệu quả

2015-08-29 10:06
- Khi là một doanh nhân, bạn thường bị xen giữa bởi những công việc khác. Trong khi những việc xen ngang này không bao giờ hết, bạn phải tìm cách để quản lý chúng một cách có hiệu quả.
10 thủ thuật quản lý thời gian hiệu quả
Thụy Dương (Dịch từ Piterest)
(Theo Congluan)
qc-epoint
loading...
qc-epoint