Tác giả Đào Ngọc

Biết tôi có bầu, người yêu cư xử phũ, 3 năm sau anh quỳ xuống cầu xin điều lạ đời

Biết tôi có bầu, người yêu cư xử phũ, 3 năm sau anh quỳ xuống cầu xin điều...

Năm xưa, biết tôi có bầu, người yêu cũ và mẹ anh cư xử phũ phàng, nói lời cay nghiệt. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại chuyện xưa, tôi vẫn ứa nước mắt.