Tác giả ZeeMai

Kujuz cafe - Căn gác vàng và những ô cửa kính

Kujuz cafe - Căn gác vàng và những ô cửa kính

(Em đẹp) - Một quán độc đáo toàn diện về concept thiết kế không gian, trang trí, cách phục vụ, giờ hoạt động, ngay cả cái tên Kujuz cũng phải hỏi ra mới biết, vì không có bất cứ biển tên nào.