Tác giả N.H

"Thoáng" với chị dâu một chút nhé vợ ơi!

"Thoáng" với chị dâu một chút nhé vợ ơi!

Em không vui vì cứ hễ anh đặt mua bên Nhật được đồ tốt gì, đều chia em 6 phần, gửi về quê cho chị 4 phần, em tiếc tiền vì mấy thứ đó toàn đồ đắt giá. Em bực mình vì "em và chị ấy cùng bầu, mà toàn anh gửi đồ về, có thấy anh chị ấy gửi cho em một quả trứng gà quê nào đâu".