Tác giả My Lan

Huyền thoại Coco Channel truyền cảm hứng thành công cho 1 nửa thế giới

Huyền thoại Coco Channel truyền cảm hứng thành công cho 1 nửa thế giới

(Emdep.vn) - Thông qua cuộc đời của Coco Channel – nhà thiết kế lừng danh người Pháp, cuốn Thánh kinh theo Coco Channel đã truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ thế giới.