Tác giả Hoa Khang

Sách dành cho phụ nữ: "Người lạ trên giường"

Sách dành cho phụ nữ: "Người lạ trên giường"

"Người lạ trên giường" là cuốn sách được dán mác 18+, tập hợp các bài viết thú vị về tâm lý phụ nữ, thông qua những câu chuyện gần gũi, thực tế và sinh động.