• 08:17 18/10/2015
    XiNê Mê số 24 - Tranh làm MC
    Emdep.vn - XiNê Mê số 24 - trong tập này, Sam sẽ bị cạnh tranh ngôi vị làm MC với một đối thủ khá nặng kí, đó chính là Duy Khánh Zhou Zhou.