• Trang chủ»
  • xa ta sua - Tổng hợp các tin về chủ đề xa ta sua
  • 19:00 24/09/2015
    Trạm Tấu - Bắc Yên, xa lộ càn quét Tây Yên Bái
    Emdep.vn - Trạm Tấu - Bắc Yên là hai huyện thông thương từ Yên Bái sang Sơn La, con đường độc đạo đã làm mê mẩn biết bao người đam mê xê dịch. Có thể định nghĩa chuyến đi này: Xa lộ hành xác.