• 15:00 19/07/2016
    Những ca sinh nở kỳ lạ nhất thế giới
    Emdep.vn - Những đứa trẻ được sinh ra không có mũi, nội tạng lộ ra ngoài, còn nằm nguyên trong bọc ối, sinh 3, sinh 4, sinh 5...là những ca sinh nở cực kỳ hiếm trên thế giới.