• 06:00 20/08/2016
    Cao tay xử chồng ngoại tình
    Emdep.vn - Đôi khi buông thả cho chồng thích làm gì thì làm hoặc dùng kế 'lạt mềm buộc chặt' sẽ khiến chồng chừa hẳn thói lăng nhăng.