• Trang chủ»
  • tinh yeu den tu hai phia - Báo Em Đẹp
  • 06:00 25/01/2017
    Tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’
    Emdep.vn - Cũng giống như tiền bạc, tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển quyền sở hữu từ người này sang người khác. Và dĩ nhiên, tình yêu cũng cần được ‘trao đổi ngang giá’.