• 06:00 06/06/2016
    Con gái tuổi Dần có thực cao số và sát phu không?
    Emdep.vn - Mẹ hãy cứ tin 'Đức năng thắng số’ và ở đời ‘Nhân định thắng thiên’ đi nhé. Bởi con sẽ không bao giờ làm ra điều gì sai trái và có lỗi với gia đình này đâu. Làm gì có chuyện con gái tuổi Dần cao số, "hãm chồng" như mẹ nghĩ, mẹ đừng mê tín như vậy nữa nhé!