• 06:00 19/09/2015
    Thực tập không lương, nhà đi thuê, cắt trợ cấp…bi kịch vào đời ở tuổi 22!
    Emdep.vn - Tóm lại là mình phải đi thực tập đã. Dù thế nào cái mà nhà tuyển dụng họ cần vẫn là kinh nghiệm. Thế là mình cũng mang cái mác đi làm, cũng hùng hục sáng sớm đến chấm công, đi sớm về muộn, làm đủ thứ việc mà leader giao phó, cố gắng làm tốt để được một lời khen “cậu khá lắm!” và... không lương.