• 15:00 15/07/2015
    Thời trang cho bạn gái dưới 40kg
    Emdep.vn - Với phom dáng mảnh mai quá mức, nhiều bạn gái khó khăn khi chọn và mua đồ. Nhưng với gợi ý từ fashionista dưới đây, lo lắng ấy sẽ được thổi bay...