• 07:00 10/11/2015
    Khi “thợ săn tình” biết yêu...
    Emdep.vn - Gã nhếch mép một cái. “Khó tính ư? Kiêu kì ư? Thông minh ư? Lạnh lùng ư?” phụ nữ loại nào gã cũng từng “săn” được, cô nàng là ai mà dám chạm vào tự ái của gã? Gã quyết tâm cưa cho bằng được cô nàng đối tác khó ưa gã vừa gặp.