• 15:20 29/07/2016
    Thiết bị thông minh phát hiện ngoại tình
    Emdep.vn - Một thiết bị mới giúp hạn chế ngoại tình, bảo vệ hôn nhân và tăng ý thức trách nhiệm của các cặp vợ chồng với hành động của mình vừa đượcMicrosoft và Apple hợp tác sản xuất. Nó được gọi là Commit-Tech.