• 09:00 03/08/2016
    Tẩy sơn móng tay bằng... kem cạo râu
    Emdep.vn - Nếu từ điển của bạn chỉ có thể nghĩ đến aceton để tẩy sơn móng tay thì bạn đã nhầm nhé. Nếu trong nhà bạn có sẵn những loại nguyên liệu này thì bạn hãy tận dụng ngay.