• 06:00 08/11/2016
    Táo tàu Trung Quốc và Hàn Quốc: Phân biệt khó... ngang lên trời
    Emdep.vn - Cả hai loại táo này hình dáng giống nhau như đúc không thể phân biệt được, đến mức người bán nếu không biết rõ nguồn gốc thì cũng chẳng thể phân biệt được đâu là loại táo "thượng vàng" 700.000 đồng/kg, đâu là loại táo "hạ cám" chỉ 80.000 đồng/kg.