• 07:00 05/11/2015
    Nhân viên phát sợ với ông sếp..."mặc váy"!
    Emdep.vn - Thực tình, lời ăn tiếng nói chỉ là việc nằm ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng nó gây cho chúng tôi quá nhiều ức chế. Chẳng lẽ lại viết đơn xin nghỉ việc chỉ vì như thế?