• 08:00 11/09/2015
    Xem Quý phu nhân tập 36 ngày 11/9 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 36 ngày 11/9 trên VTV2 - Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, giám đốc Peck đã cầu hôn Mi Na nhưng bỗng nhiên chiếc nhẫn cầu hôn bống nhiên biến mất.