• 08:00 09/09/2015
    Quý phu nhân tập 34 ngày 9/9 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 34 ngày 9/9 trên VTV2 - Quà sính lễ mà phu nhân yêu cầu Sin Eh không thể nào mua được do hoàn cảnh gia đình cô lúc này, và Sin Eh vẫn muốn đi làm tiếp.