• 08:00 01/09/2015
    Quý phu nhân tập 26 ngày 1/9 trên VTV2
    Emdep.vn - Quý phu nhân tập 26 ngày 1/9 trên VTV2 - Dong Min khá mất bình tĩnh và cho rằng Chang Min là người có lỗi và sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả.