• 09:00 14/09/2015
    Lấy chồng, phụ nữ sợ gì nhất?
    Emdep.vn - Phụ nữ lấy chồng sợ gì nhất? Trên cả chuyện mẹ chồng, chuyện bị cắm sừng, ấy là chuyện hôn nhân nhạt nhẽo và phải lấy con cái ra để níu kéo cái “nghĩa” của chồng khi cái “tình” đã cạn.