• 10:00 19/10/2016
    Gây “sốc” kiểu MC Phan Anh, thật hiếm!
    Emdep.vn - Phan Anh thực sự đã gây “sốc” dư luận bởi anh đã làm những việc không phải ai cũng có thể làm: ủng hộ 500 triệu đồng, kêu gọi cộng đồng chung tay góp hơn 10 tỷ, và… trực tiếp đến chia sẻ với với đồng bào miền Trung.