• 19:00 17/11/2016
    Anh ốm...
    Emdep.vn - Thương anh lo đủ thứ/ Giờ chỉ biết khóc thầm/ Mai này ta chung lối/ Tha hồ ốm, em chăm...