• 08:00 12/10/2015
    Bạch My, nàng mẫu ảnh có khí chất riêng
    Emdep.vn - Với My, thời trang nói lên sở thích cũng như cá tính của bản thân. Không quan trọng mọi người nhìn vào thấy đẹp hay xấu mà quan trọng là mình cảm thấy tự tin với nó.