• 10:06 09/05/2016
    Giảm cân cũng vui ra phết!
    Emdep.vn - Thay vì câu cửa miệng “Khổ lắm, đang phải giảm cân!”, thì giờ bạn có thể hớn hở đi khoe với mọi người rằng “Mình đang giảm cân đấy, vui lắm!”