• 16:00 22/10/2015
    Đã thất nghiệp lại còn bị mời cưới!
    Emdep.vn - Thời gian này, đến 100 nghìn trong túi tôi còn chẳng có, thế mà hầu như ngày nào điện thoại cũng rung bần bật từ số quen đến số lạ, nhấc máy thì toàn thấy mời cưới.