• 06:00 26/08/2015
    Làm hoa trang trí đơn giản với tăm bông
    Emdep.vn - Chỉ với 6 bước đơn giản, bạn có thể làm được một lọ hoa trang trí đơn giản với tăm bông và các nguyên liệu dễ tìm khác như xốp dày, màu thực phẩm và cuống hoa giả.